วิถีการกินอย่างมีสติ “Mindful Eating” เพื่อลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน

วิถีการกินอย่างมีสติ ทำให้การกินอาหารมีความสุขและสุขภาพดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ยิ้มรับกับทุก ๆ มื้อ และปรับเปลี่ยนสุขภาพการย่อยอาหาร

วิถีการกินอย่างมีสติ “Mindful Eating” เพื่อลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน Read More »